Bindend advies GcZ, 4 december 2019, SKGZ201801759

Bindend advies GcZ, 4 december 2019, SKGZ201801759

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 4 december 2019
Datum publicatie: 6 december 2019

Verzoeker heeft drie nota's ter declaratie ingediend bij de ziektekostenverzekeraar voor de door hem, tijdens zijn verblijf in Egypte, genoten medische zorg. Nadat hij onderzoek had verricht, heeft de ziektekostenverzekeraar twee van de nota's als frauduleus aangemerkt.
De commissie stelt vast dat verzoeker over het vervoer naar het ziekenhuis en over de opname in het ziekenhuis wisselende verklaringen heeft afgelegd. Verzoeker heeft erkend dat de nota van het laboratorium niet op zijn naam staat. Hij blijft echter volhouden dat hij deze kosten wel heeft gemaakt voor onderzoeken die voor hem zijn verricht. De 'nota' van de ziekenhuisopname is volgens de commissie eigenlijk geen nota maar een verklaring van het ziekenhuis waarin ook een totaalbedrag van de kosten is vermeld. En hoewel verzoeker wisselende verklaringen heeft afgelegd over de behandelingen en het verblijf in het ziekenhuis, vindt de commissie dit onvoldoende bewijs voor voorwaardelijke opzet.
De commissie concludeert dat vaststaat dat de nota van het laboratorium niet waarheidsgetrouw is. Daarom komen op grond van de verzekeringsvoorwaarden ook de nota van de apotheek en de kosten van het ziekenhuis niet voor vergoeding in aanmerking.

Box icon

Tags

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken