Bindend advies GcZ, 25 september 2019, SKGZ201801209

Bindend advies GcZ, 25 september 2019, SKGZ201801209

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 25 september 2019
Datum publicatie: 26 september 2019

Verzoeker heeft in 2017, na een verblijf in de Republiek Togo, een nota voor een ziekenhuisopname ter declaratie ingediend bij de zorgverzekeraar. De kosten hiervan zijn door de zorgverzekeraar vergoed. De zorgverzekeraar is later in 2017 een onderzoek gestart naar de rechtmatigheid van de gedeclareerde nota. In dit onderzoek is ook een in 2014 door verzoeker gedeclareerde nota voor een ziekenhuisopname in de Republiek Togo betrokken. De zorgverzekeraar heeft op grond van dit onderzoek geconcludeerd dat verzoeker heeft gefraudeerd. Verzoeker heeft dit weersproken. Hij heeft de gemotiveerde stellingen van de zorgverzekeraar evenwel niet gemotiveerd weerlegd. Daarom gaat de commissie uit van de correctheid hiervan.
Gezien het bovenstaande concludeert de commissie dat is komen vast te staan dat verzoeker in 2014 en 2017 niet opgenomen en behandeld is geweest in de Lusec Polyclinique, te Lomé, Togo. De door hem ter zake ingediende nota's zijn dan ook niet correct. Een en ander bevestigt de conclusie van de zorgverzekeraar dat is getracht hem te misleiden en dat sprake is van fraude als bedoeld in artikel 20 van de verzekeringsvoorwaarden. Dit laatste rechtvaardigt de getroffen maatregelen.

Box icon

Tags

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken