Advies Zorginstituut Nederland, 18 maart 2020, 2019034501, SKGZ201801904

Advies Zorginstituut Nederland, 18 maart 2020, 2019034501, SKGZ201801904

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 18 maart 2020
Datum publicatie: 6 augustus 2020

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie
: Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en
met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken