Advies Zorginstituut Nederland, 23 april 2020, 2019051099, SKGZ201900206

Advies Zorginstituut Nederland, 23 april 2020, 2019051099, SKGZ201900206

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 23 april 2020
Datum publicatie: 6 augustus 2020

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a tot en met
2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken