Bindend advies GcZ, 23 juli 2020, SKGZ201902556

Bindend advies GcZ, 23 juli 2020, SKGZ201902556

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 23 juli 2020
Datum publicatie: 24 juli 2020

De ziektekostenverzekeraar moet op basis van een bepaalde individuele zorgvraag meer incontinentiemateriaal verstrekken dan het maximum dat is vermeld in de verzekeringsvoorwaarden.

Verzekerde maakte gebruik van incontinentiemateriaal. Dit werd aan haar verstrekt door een apotheek op grond van een zogenoemd 'incontinentieprofiel'. Op basis hiervan ontving zij 4 tot 5 stuks per dag. De ziektekostenverzekeraar was niet bereid meer materiaal aan verzekerde te verstrekken, ondanks het feit dat zij heeft gemotiveerd waarom zij hiermee redelijkerwijs niet kon uitkomen. De commissie beslist dat dit niet terecht is en dat verzekerde op grond van haar specifieke individuele zorgvraag redelijkerwijs was aangewezen op 8,75 stuks incontinentiemateriaal per dag. De ziektekostenverzekeraar dient de kosten die verzekerde voor incontinentiemateriaal heeft gemaakt tot 11 mei 2020 overeenkomstig te vergoeden.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken