Advies Zorginstituut Nederland, 19 februari 2019, 2019000937, SKGZ201800659

Advies Zorginstituut Nederland, 19 februari 2019, 2019000937, SKGZ201800659

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 20 juni 2019
Datum publicatie: 20 juni 2019

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekerinaswet, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ), verplicht en vrijwillig eigen risico, toezegging
zorgverlener

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken