Jaarverslag: aantal klachten in 2020 stabiel

Aantal klachten over de zorgverzekeraar in 2020 stabiel

De SKGZ behandelt klachten en geschillen van consumenten over hun zorgverzekeraar. In 2020 kwamen er 2661 klachten binnen. Ondanks de afschaling van de tweedelijnszorg in verband met COVID-19, bleef het aantal klachten daarmee ongeveer gelijk aan het jaar ervoor. Vooral de betere vindbaarheid van de SKGZ draagt hieraan bij.

In 2020 bemiddelde de SKGZ het meest in klachten over premie, medisch- specialistische zorg en het begin en einde van de zorgverzekering. Wat betreft geschilbeslechting waren de meest voorkomende onderwerpen het persoonsgebonden budget onder de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb), medisch specialistische zorg en hulpmiddelenzorg.

Bij het behandelen van klachten ziet de SKGZ waar het mis kan gaan tussen consumenten en zorgverzekeraars. Door deze inzichten te delen met bijvoorbeeld zorgverzekeraars, toezichthouders en beleidsmakers draagt de SKGZ bij aan de verbetering van het zorgverzekeringsstelsel. Uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen zijn na te lezen op www.kpzv.nl.

De klachten over het begin en einde van de zorgverzekering zijn in 2020 bijvoorbeeld ten opzichte van 2019 nieuw in de top drie. Soms raken consumenten ten onrechte onverzekerd. Om dit te voorkomen, adviseert de SKGZ om iemand niet te snel uit te schrijven.

Daarnaast nam het aantal klachten over het pgb vv sterk toe. Veel van deze klachten kunnen voorkomen worden door een goede indicatiestelling. Het advies van de SKGZ is dat zorgverzekeraars bij twijfel over de indicatiestelling contact opnemen met de indicerend verpleegkundige.

Zorgverzekeringslijn, het onderdeel van de SKGZ dat voorlichting geeft over wanbetaling en onverzekerd zijn, bereikte in 2020 bijna 4.881 mensen. Het digitale congres ‘Een schuldenvrije toekomst voor jongeren. Begin met de zorgverzekering!’ dat in december werd georganiseerd, werd zeer goed bezocht en gewaardeerd.


Watch the webinar here

Lees ook: