Nieuwe Ombudsman Zorgverzekeringen

Per 1 September is mr. Frederique van Zomeren benoemd als nieuwe Ombudsman Zorgverzekeringen bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Zij neemt het stokje over van mr. Reina van Marwijk Kooy, die na het volmaken van de maximale drie termijnen haar taken neerlegt. De SKGZ is verheugd om Frederique van Zomeren welkom te heten als nieuwe Ombudsman Zorgverzekeringen.

Als Ombudsman Zorgverzekeringen draagt Frederique van Zomeren straks bij aan een ‘gelijk speelveld’ voor consumenten en zorgverzekeraars door hen bij conflict in verbinding te stellen. Daarnaast zal ze een impuls geven aan de belangrijke signaleringsfunctie van de Ombudsman Zorgverzekeringen, waaraan de gedegen data van de SKGZ ten grondslag liggen. Frederique van Zomeren is een bevlogen en ervaren mediator, jurist, trainer en bestuurder. Ze heeft een achtergrond in recht en internationale politiek met ruime ervaring in bemiddeling bij complexe thema’s op het snijvlak van de publieke en private sector. Frederique is partner bij HAvZ Mediation en oprichter van DoeDemocratie. Jarenlang was ze ook voorzitter van de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv).

Als senior trainer bij het centrum voor Conflicthantering in Haarlem leidt ze sinds 2013 mediators op en ontwikkelt en geeft ze (internationale) maatwerktrainingen bij diverse organisaties, waaronder de Nationale Ombudsman. Ook is ze docent bij de Grotius Academie en het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters.

 

Lees ook: