Premie

Premie

Verdiepende informatie over premie

Wil je meer weten over de betaling van premie voor je basispakket en aanvullende verzekering? We geven je hier uitleg

Voor je basispakket betaal je een bedrag. Dat noemen we premie. Ook voor een aanvullende verzekering betaal je premie. Op welk moment je premie betaalt, spreek je af met je zorgverzekeraar. Er zijn regels voor het betalen van premie. Hier lees je er meer over.


Hoeveel premie betaal je voor een basispakket of aanvullende verzekering?

Hoeveel premie je betaalt, hangt af van je keuze voor een zorgverzekeraar. Ook kun je korting krijgen, bijvoorbeeld als je kiest voor een hoger eigen risico. Of als je de premie per kwartaal of voor het hele jaar in één keer betaalt. Of als je als een collectieve verzekering afsluit via je werkgever of een vereniging. Zorgverzekeraars mogen wettelijk maximaal 5 procent korting geven op het basispakket. Over korting op aanvullende verzekeringen mag vrij worden onderhandeld.

In het algemeen geldt voor de premie:

Je bent jonger dan 18 jaar

Als je jonger bent dan 18 jaar, betaal je geen premie voor je basispakket. Je bent gratis meeverzekerd bij je ouder(s) en hebt dezelfde dekking als je ouder(s). Meestal rekent de verzekeraar ook geen premie voor de aanvullende verzekering, maar dat mag wel.

Je bent 18 jaar of ouder

Dan betaal je premie voor je basispakket. Dat doe je meestal maandelijks. Ook voor een aanvullende verzekering betaal je een premie. De premie mag ook door iemand anders voor jou worden betaald. Bijvoorbeeld als je bent meeverzekerd bij je partner.

Regels rondom het betalen van premie

Als je een zorgverzekering afsluit, maak je afspraken met de zorgverzekeraar over de betaling van de premie. Je spreekt bijvoorbeeld af om elke maand te betalen of per kwartaal. Of in één keer voor een heel jaar.

Je bent verplicht om je aan die afspraken te houden. Betaal je de premie niet op tijd, dan heeft dat gevolgen:

  • Bij een betalingsachterstand stuurt de zorgverzekeraar eerst een herinnering.
  • De zorgverzekeraar kan je aanvullende verzekering stop zetten, meestal al na twee maanden achterstand. Je hebt dan geen recht meer op vergoedingen voor zorg uit je aanvullende verzekering.
  • Betaal je de herinnering niet op tijd, dan kan de zorgverzekeraar extra kosten rekenen. Zoals administratiekosten of de kosten voor een incassobureau.
  • De zorgverzekeraar stuurt speciale herinneringen na twee, vier en zes maanden. Daarin staat hoe je het betalingsprobleem zou kunnen oplossen en wat er kan gebeuren als je de premie toch niet betaalt.
  • Loop je meer dan zes maanden achter met het betalen van de premie? Dan meldt de zorgverzekeraar je als wanbetaler aan bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Je betaalt dan een hogere premie. Het CAK houdt de hogere premie rechtstreeks in van je loon, via je werkgever. Of van je uitkering of zorgtoeslag. Of je krijgt een incasso van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Daarnaast moet je ook nog je schuld bij de zorgverzekeraar afbetalen.
  • Je kunt een dagvaarding krijgen: een officiële oproep om voor de rechter te komen. Een gerechtelijke procedure kan tot hoge, bijkomende kosten leiden.

Hoe kun je betalingsachterstanden voorkomen?

Als je betaalt via een incasso wordt de premie automatisch op het juiste moment afgeschreven (als er voldoende geld op je bankrekening staat). Als je de premie liever zelf overmaakt, vermeld dan duidelijk het betalingskenmerk dat op de rekening staat. Dat voorkomt dat de zorgverzekeraar de betaling anders verwerkt dan je bedoelt. Bijvoorbeeld door het bedrag af te halen van het eigen risico voor een rekening voor zorgkosten. Je loopt dan per ongeluk een betalingsachterstand voor de premie op.

Zorgverzekeraars zijn verplicht om betalingen volgens het betalingskenmerk of een duidelijke omschrijving te verwerken. Ook als er nog andere, oudere rekeningen openstaan. Als dat niet gebeurt, kun je je zorgverzekeraar vragen om een aanpassing. Kom je er samen niet uit? Dan kun je bij ons een klacht indienen.

Wanneer neem je contact met ons op

Is er volgens de zorgverzekeraar een betalingsachterstand en ben je het daar niet mee eens? Of denk je dat de hoogte van de achterstand niet klopt? Neem dan direct contact op met de zorgverzekeraar. Dat voorkomt problemen. Je kunt bijvoorbeeld om een ‘heroverweging’ vragen. Als je er samen niet uitkomt, leg je probleem dan aan ons voor. Dat kan ook als je denkt dat de zorgverzekeraar een foute berekening maakt. We denken graag met je mee.

Box icon

Premie, eigen risico

Voor de zorgverzekering wordt een bedrag aan de verzekeraar betaald. Dit wordt premie genoemd. Wordt de premie voor de basisverzekering niet op tijd betaald? Dan kan de verzekeraar dat melden bij het CAK.

...

Doorzoek alle casussen

Heb je een probleem waar je met de zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kan je dit aan ons voorleggen.

Ga naar uitgebreid zoeken

Recente uitspraken binnen dit thema

Bindend advies GcZ, 17 augustus 2020, SKGZ201901608

De ziektekostenverzekeraar mag rente en incassokosten in rekening brengen op het moment dat een rekening niet op tijd wordt betaald. Een aanvullende verzek...

Premie, eigen risico
Bekijk
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 17 augustus 2020
Datum publicatie: 18 augustus 2020
Bindend advies GcZ, 12 augustus 2020, SKGZ202000361

Premie, premieachterstand, opzegging, aanmelding CAK Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019-2020, art. 8a en 16 Zvw, artt. 3:307, 3:317, 6:5 en 6:...

Premie, eigen risico
Bekijk
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 12 augustus 2020
Datum publicatie: 13 augustus 2020
Bindend advies GcZ, 5 augustus 2020, SKGZ202000309

Premie, aanmelding Zorginstituut, opschorting en hervatting aanmelding, hernieuwde opschorting, hoogte betalingsachterstand, schadevergoeding Regelgeving...

Premie, eigen risico
Bekijk
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 augustus 2020
Datum publicatie: 10 augustus 2020
Bekijk alle uitspraken binnen dit thema

Meer informatie

Zorgverzekeringslijn

Voor gratis advies over het oplossen van schulden.

Het CAK

Wat er gebeurt als je zes maanden de premie voor je zorgverzekering niet betaalt.