Huisartenzorg

Huisartsenzorg

Verdiepende informatie over huisartsenzorg

Wil je meer weten over vergoedingen voor huisartsenzorg? We geven je hier uitleg

Je huisarts is vaak het eerste aanspreekpunt bij vragen of klachten over je gezondheid. Voor de zorg door een huisarts krijg je een vergoeding uit het basispakket. Dat gaat meestal niet af van je eigen risico. Maar soms wel. Je leest er hier meer over.


Welke zorg biedt de huisarts?

Heb je vragen of klachten over je gezondheid? Dan ga je naar de huisarts. De huisarts kan gezondheidsklachten vaak zelf behandelen. Je hoeft dan niet naar een specialist. De huisarts kan bijvoorbeeld:

 • Medische klachten beoordelen en behandelen.
 • Bloedonderzoeken en bloedtesten aanvragen bij een laboratorium, om na te gaan waar iemand last van heeft.
 • Doorverwijzen naar een dokter in het ziekenhuis voor verder onderzoek of behandeling. Na het onderzoek of de behandeling door de medisch specialist kun je voor verdere behandeling weer terecht bij de huisarts.
 • Medicijnen voorschrijven.
 • Helpen bij veranderingen in je levensstijl, zoals stoppen met roken.

Bij een huisartsenpraktijk werken vaak ook praktijkassistenten, praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners. Een praktijkassistente mag bijvoorbeeld oren uitspuiten. Een praktijkverpleegkundige kan je onderzoeken en een behandelplan opstellen, bijvoorbeeld voor aanpassingen in je levensstijl. Een praktijkondersteuner heeft een medische opleiding gevolgd en mag medische hulp bieden bij lichamelijke of geestelijke klachten. De huisarts blijft eindverantwoordelijk.

Vergoedingen uit het basispakket voor zorg bij de huisarts

Voor zorg bij de huisarts krijg je een vergoeding uit het basispakket. Dat gaat meestal niet af van je eigen risico. Je hoeft bijvoorbeeld niet te betalen voor:

 • zorg door de huisarts zelf of van de medewerkers binnen de praktijk
 • ketenzorg (hulp van meerdere artsen en zorgverleners bij chronische aandoeningen, bijvoorbeeld diabetes, astma of ouderenzorg)
 • het stoppen-met-roken programma
 • gecombineerde leefstijlinterventie, een programma om de leefstijl van mensen met overgewicht te verbeteren

Ook het inschrijftarief gaat niet af van je eigen risico. Het inschrijftarief is een bedrag dat de zorgverzekeraar elk kwartaal betaald aan je huisarts. Ook als je er niet bent geweest. Het lijkt op een abonnement. Het inschrijftarief zorgt ervoor dat je altijd bij je huisarts terecht kunt als je zorg nodig hebt.

Welke zorg van de huisarts gaat wel af van je verplichte eigen risico?

Onder het eigen risico vallen:

 • medicijnen en injecties die de huisarts voorschrijft
 • (bloed)onderzoek of een test die de huisarts door een laboratorium laat doen
 • zorg waar de huisarts naar doorverwijst, bijvoorbeeld een dokter in het ziekenhuis

Vrije keuze voor een huisarts

Je mag zelf je huisarts kiezen en je mag ook zelf van huisarts veranderen. Maar de huisarts mag je ook weigeren aan te nemen als patiënt. Bijvoorbeeld als je te ver weg woont. Lukt het niet een nieuwe huisarts te vinden? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar helpt een nieuwe huisarts te zoeken en kan eventueel bemiddelen.

Wanneer neem je contact met ons op

We kunnen ons voorstellen dat je nog vragen of klachten hebt na het lezen van de verdiepende informatie. Bijvoorbeeld over de kosten voor zorg door een huisarts. Kom je er niet uit met je zorgverzekeraar? Neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee. Als je vragen of klachten hebt over je huisarts, kun je terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) of bij de Geschilleninstantie DOKh.

Box icon

Huisartsenzorg

Je huisarts is vaak het eerste aanspreekpunt bij vragen of klachten over je gezondheid. Voor de zorg door een huisarts krijg je een vergoeding uit het basispakket. Dat gaat meestal niet af van je eigen risico. Maar soms wel.

...

Doorzoek alle casussen

Heb je een probleem waar je met de zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kan je dit aan ons voorleggen.

Ga naar uitgebreid zoeken

Recente uitspraken binnen dit thema

bindend advies GcZ,24 januari 2018,SKGZ201701110

Huisartsenzorg, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, verzoek afgewezen

Huisartsenzorg
Bekijk
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 januari 2018
Datum publicatie: 25 januari 2018
Bindend advies GcZ, 19 december 2012, SKGZ2011.02690

EU/EER, huisartsenzorg, farmaceutische zorg, Voltaren Emulgel®, Brufen®, Coldhot®, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.8...

Buitenland, Europees recht, Farmaceutische zorg, Huisartsenzorg
Bekijk
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 19 december 2012
Datum publicatie: 8 januari 2013
Bindend advies GcZ, 15 augustus 2012, SKGZ2011.01784

EU-EER, declaraties, UV-lichttherapie, toegekende DBC, uroloog, internist, laboratoriumonderzoek, behandeling en onderzoek door huisarts, zorg zoals huisar...

Buitenland, Europees recht, Huisartsenzorg, Medisch-specialistische zorg
Bekijk
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 15 augustus 2012
Datum publicatie: 21 augustus 2012
Bekijk alle uitspraken binnen dit thema

Meer informatie

Zorginstituut Nederland 

Informatie over huisartsenzorg in de zorgverzekering en de Wet langdurige zorg.

Rijksoverheid

Informatie van de overheid over het wisselen van huisarts.

Landelijke Huisartsen Vereniging 

Brochure over het wisselen van huisarts.