Alternatieve geneeswijzen

Alternatieve geneeswijzen

Verdiepende informatie alternatieve geneeswijzen

Wil je meer weten over vergoedingen voor alternatieve geneeswijzen? We geven je hier uitleg

Alternatieve geneeswijzen noemen we ook wel eens alternatieve zorg. Het gaat om behandelingen zoals homeopathie, chiropractie (ook wel kraken genoemd) of acupunctuur. Vanuit het basispakket kun je geen vergoeding krijgen voor alternatieve geneeswijzen. Dat kan wel vanuit een aanvullende zorgverzekering. Je leest er hier meer over.


Geen vergoeding voor alternatieve geneeswijzen vanuit het basispakket

De zorgverzekeraar vergoedt geen alternatieve geneeswijzen vanuit het basispakket. Het gaat om behandelingen zoals homeopathie, chiropractie (ook wel kraken genoemd) of acupunctuur. Als je voor een behandeling met alternatieve geneeswijzen kiest, gaan de kosten daarom ook niet af van je eigen risico. Dat komt doordat er alleen reguliere zorg vanuit het basispakket wordt vergoed.

Wel een vergoeding voor alternatieve geneeswijzen vanuit een aanvullende verzekering

Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden alternatieve geneeswijzen vanuit een aanvullende verzekering. Wat je precies vergoed krijgt, kan per aanvullende verzekering verschillen. Lees daarom aandachtig de voorwaarden. Voorwaarden kunnen onder andere zijn:

  • Je krijgt alleen een maximaal bedrag per jaar vergoed of een maximaal aantal behandelingen per dag of per jaar.
  • Je krijgt alleen een vergoeding voor (een deel van) de alternatieve behandeling en niet voor de voorgeschreven alternatieve producten, zoals druppels of poeders.
  • Je krijgt alleen een vergoeding als de alternatieve zorgverlener een contract heeft met de zorgverzekeraar.
  • Je krijgt alleen een vergoeding als de alternatieve zorgverlener een officiële arts is.
  • Je krijgt alleen een vergoeding als de alternatieve zorgverlener lid is van een beroepsvereniging.

Waar kun je nog meer op letten?

Als je weet voor welke alternatieve geneeswijze je wilt kiezen, kijk dan niet alleen welke alternatieve zorgverleners in jouw buurt zijn gecontracteerd door de zorgverzekeraar maar ook voor welke alternatieve geneeswijzen. Want sommige zorgverleners zijn voor de ene alternatieve geneeswijze wél gecontracteerd, maar voor de andere niet. Dan vergoedt de zorgverzekeraar die alternatieve geneeswijze niet of maar voor een deel.

Wanneer neem je contact met ons op

We kunnen ons voorstellen dat je nog vragen of klachten hebt na het lezen van de verdiepende informatie. Bijvoorbeeld omdat je denkt dat je recht hebt op (meer) vergoeding. Of als je het niet eens bent met het besluit van jouw zorgverzekeraar over een vergoeding voor alternatieve geneeswijzen. Neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee.

Box icon

Casussen binnen dit thema

Naast de ‘reguliere zorg’ zijn er ook alternatieve geneeswijzen, zoals acupunctuur, chiropractie en homeopathie. Alternatieve geneeswijzen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering, vaak wel (gedeeltelijk) vanuit aanvullende verzekeringen.

 

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met de zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kan je dit aan ons voorleggen.

Ga naar uitgebreid zoeken

Recente uitspraken binnen dit thema

Bindend advies GcZ, 5 februari 2020, SKGZ201900233

EU-EER, Duitsland, alternatieve geneeswijzen, natuurgeneeskundige therapie, vitamines Voorwaarden zorgverzekering 2016-2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2....

Alternatieve geneeswijzen, -middelen, Buitenland, Europees recht
Bekijk
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 februari 2020
Datum publicatie: 6 februari 2020
Bindend advies GcZ, 22 januari 2020, SKGZ201901925

AV, alternatieve geneeswijze, formele controle, terugvordering Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, artt. 3:309, 6:203 en, 6:248 BW, verz...

Alternatieve geneeswijzen, -middelen
Bekijk
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 januari 2020
Datum publicatie: 23 januari 2020
Bindend advies GcZ, 3 april 2019, SKGZ201802158

Aanvullende ziektekostenverzekering, alternatieve geneeswijzen, wijziging polisvoorwaarden, informatieplicht, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzeker...

Aanvullende verzekering, Alternatieve geneeswijzen, -middelen
Bekijk
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 april 2019
Datum publicatie: 5 april 2019
Bekijk alle uitspraken binnen dit thema