Zorgverzekeraar mag geen direct onderscheid maken tussen mannen en vrouwen bij ontharing in het gezicht en/of de hals

Zorgverzekeraar mag geen direct onderscheid maken tussen mannen en vrouwen bij ontharing in het gezicht en/of de hals

Zorgverzekeraar mag geen direct onderscheid maken tussen mannen en vrouwen bij ontharing in het gezicht en/of de hals

Een man heeft last van overbeharing op zijn rug, hals en nek. Hij heeft daarom één keer per jaar elektrische epilatie nodig.

De zorgverzekeraar stopt vanaf 2019 met de vergoeding van elektrische epilatie van de man

Zijn elektrische epilatie is tot en met 2017 vergoed op basis van de aanvullende verzekering. In 2018 geeft de zorgverzekeraar aan hiermee te stoppen. De man had volgens de zorgverzekeraar eigenlijk vanaf 2011 al geen recht meer op vergoeding. Vanaf 2011 worden de kosten voor ontharing namelijk alleen nog vergoed bij extreme haargroei. Dit gaat om extreme haargroei in het gezicht en/of hals bij vrouwelijke verzekerden. In 2018 maakt de zorgverzekeraar een uitzondering. De zorgverzekeraar vergoedt nog één keer de kosten van elektrische epilatie.

De man is het niet eens met de beslissing van de zorgverzekeraar

Hij vindt dat er een onvoorwaardelijke toezegging is gedaan om elektrische epilatie voor onbepaalde tijd te vergoeden. Daarnaast vindt hij dat de zorgverzekeraar hem discrimineert. Hij dient daarom zijn klacht in bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen.

Geschillencommissie Zorgverzekeringen vraagt het College voor de Rechten van de Mens (CRvdM) om een uitspraak

Het CRvdM heeft namelijk specifieke deskundigheid op het gebied van gelijke behandeling. De zorgverzekeraar maakt volgens het CRvdM een verboden direct onderscheid op basis van geslacht. Het CRvdM geeft de zorgverzekeraar mee in de toekomst geslachtsneutrale verzekeringsvoorwaarden te gebruiken.

De Geschillencommissie Zorgverzekeringen neemt het advies van het CRvdM over

De zorgverzekeraar mag geen verboden direct onderscheid maken tussen mannelijke en vrouwelijke verzekerden. De man heeft onder dezelfde voorwaarden als een vrouw aanspraak op ontharing. Dient de man in 2019 nota’s in voor elektrische epilatie? Dan moet de zorgverzekeraar beoordelen of verzoeker recht heeft op vergoeding hiervan.

>>Klik hier om het bindend advies van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen te lezen.<<

Lees ook: