Vergoeding van zorg in een ander EU-land

Vergoeding van zorg in een ander EU-land

Vergoeding van zorg in een ander EU-land

Hoe komt u aan informatie over de zorg in het land van uw keuze?

Doe navraag bij uw zorgverzekeraar

U bent in Nederland verzekerd en wilt naar een ander land van de Europese Unie (EU) voor een medische behandeling. Om de kosten vergoed te krijgen moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bij uw zorgverzekeraar kunt u navragen wat de voorwaarden zijn. Het is verstandig om dat te doen voordat u besluit om naar het buitenland te gaan.

Er is ook een website met algemene informatie

Er is een Nationaal Contactpunt voor grensoverschrijdende zorg. Alle landen van de Europese unie hebben zo’n contactpunt. Het contactpunt geeft algemene informatie aan patiënten die voor een behandeling naar een ander EU-land willen. Uitgebreide informatie vindt u op de website van het contactpunt.

Recht op zorg in het Verenigd Koninkrijk?

Het Verenigd Koninkrijk wil de Europese Unie verlaten. Dit noemen we de ‘Brexit’. De Brexit kan gevolgen hebben als u voor zorg naar het Verenigd Koninkrijk wilt. Wat de gevolgen zijn hangt af van de afspraken die worden gemaakt tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Zorg nodig tijdens de vakantie?

Informatie hierover vindt u op onze themapagina.

Een klacht over uw zorgverzekeraar?

Bent u het niet eens met de beslissing van uw zorgverzekeraar over een behandeling in een ander EU-land. Of over de vergoeding van de kosten daarvan. Als u er samen met de verzekeraar niet uitkomt, dan kunt u bij ons een klacht indienen.

De Geschillencommissie Zorgverzekeringen van de SKGZ behandelt regelmatig klachten over zorg in het buitenland. De uitspraken van de geschillencommissie staan op deze pagina.

Lees ook: