SKGZ, Huurcommissie, SGC en Kifid

SKGZ, Huurcommissie, SGC en Kifid

SKGZ, Huurcommissie, SGC en Kifid

Op 24 augustus stuurde de SKGZ samen met de Huurcommissie, de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken en Kifid een brief aan minister Dekker met het aanbod om mee te denken over de organisatie van buitengerechtelijke geschiloplossing. De brief is een reactie op de kamerbrief van de Minister aan de Tweede Kamer van 11 juli over de mogelijke uitbreiding buitengerechtelijke geschiloplossing.

Samen met de Huurcommissie, de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken en Kifid hebben we de Minister naast het aanbod laten weten dat we knelpunten signaleren zoals het uit het oog verliezen van digitaal-niet-vaardige-burgers. Mensen moeten eenvoudiger toegang hebben tot een laagdrempelige oplossing van hun geschil. We denken daarom aan een landelijk dekkend systeem voor de ondersteuning van mensen met problemen.

Een ongeluk komt zelden alleen

Er is een grote groep die met problemen op meerdere terreinen kampt. Een ongeluk komt zelden alleen. Zo zal iemand met een huurachterstand vaak ook problemen hebben met de betaling van de premie voor de zorgverzekering en schulden bij een postorderbedrijf. Pak die problemen integraal aan en zorg ervoor dat professionals hier hun rol pakken. Een eerste stap zou het opzetten van een digitale verwijsindex voor die professionals kunnen zijn.

Alternative Dispute Resolution

De SKGZ werkt sinds begin 2018 samen met de Huurcommissie, de Geschillencommissie voor Consumentenzaken en Kifid. Al deze organisaties zijn erkende ADR-instanties. ADR staat voor Alternative Dispute Resolution en is een laagdrempelig manier om geschillen tussen consumenten en bedrijven op te lossen

Lees ook: