Minder klachten over zorgverzekeraars

Minder klachten over zorgverzekeraars

Minder klachten over zorgverzekeraars

In 2017 ontvingen wij 2.246 klachten van verzekerden over hun verzekeraar. Dit waren er fors minder dan in 2016. Er waren vooral minder klachten op het gebied van het persoonsgebonden budget.

De top drie onderwerpen van klachten bleef onveranderd ten opzichte van 2016. Na medisch-specialistische zorg volgden plastische chirurgie en hulpmiddelenzorg. Bij de top drie onderwerpen van geschillen staat evenals in 2016 op drie plastische chirurgie, op twee premiezaken en op één medisch-specialistische zorg.

Vertrekkend voorzitter Geschillencommissie Toon van Mierlo is kritisch over het stelsel

Na twaalf jaar voorzitterschap Geschillencommissie Zorgverzekeringen neemt prof. mr. Toon van Mierlo op 30 april afscheid. Hij bereikte zijn maximale diensttermijn. Van Mierlo beschrijft in zijn beschouwing over drie bedreigingen voor het stelsel. Van Mierlo: “Er is winst te behalen op het terrein van de zorginkoop en het scheppen van transparantie in het productaanbod. Vanuit die optiek is er geen enkele aanleiding om terug te keren naar een soort ziekenfonds. Wie denkt dat dit goedkoper zal zijn, komt bedrogen uit.” Daarnaast haalt Van Mierlo de hoogte van de premie aan. “De premie die aan de verzekeraar moet worden betaald, kent een natuurlijk maximum. Ga je daar overheen, dan creëer je meer wanbetalers en onverzekerden.” Tevens suggereert hij dat collectiviteiten de marktwerking belemmeren. “Ze hebben nauwelijks toegevoegde waarde als het gaat om het verbeteren van het zorgaanbod.”

Doeltreffendheid procedure onderzocht

In 2017 onderzocht USBO advies van de Universiteit Utrecht de procedures van de SKGZ. USBO concludeerde, “De SKGZ is een professionele organisatie die haar procedures zorgvuldig doorloopt. De organisatie heeft goed zicht op het verloop van de procedure en verbetert haar processen continu”. USBO deed ook aanbevelingen. Een daarvan betrof het vereenvoudigen van de communicatie.

Jaarverslag 2017
Onderzoek naar de SKGZ procedure

Lees ook: