Buitenlandse zorg zonder overleg kan tot hoge kosten leiden

Buitenlandse zorg zonder overleg kan tot hoge kosten leiden

De SKGZ verwacht dat zorgconsumenten door wachttijden in eigen land vaker geneigd zijn om voor buitenlandse zorg te kiezen. Maar over de grens sneller aan de beurt zijn kan pijnlijke financiële gevolgen hebben. Zo moest een Nederlandse patiënte onlangs na een gewone behandeling in een Belgisch ziekenhuis meer dan € 6.500 bijbetalen voor haar eenpersoonskamer, ruim duizend euro per nacht. Haar zorgverzekering dekte dit bedrag niet. De SKGZ waarschuwt daarom voor torenhoge rekeningen en adviseert: ‘Overleg vooraf zorgvuldig over de vergoeding met je zorgverzekeraar en de buitenlandse behandelaar. En let op dat je niet tekent voor extra’s die niet vergoed worden.’

Elke basiszorgverzekering heeft werelddekking. Dus een keuze voor een eerdere behandeling in het buitenland lijkt logisch als je in Nederland lang moet wachten op zorg. Zeker nu reguliere behandelingen vaker zijn uitgesteld door de coronapandemie. Maar aan buitenlandse zorg kan een hoog prijskaartje hangen. Want niet alle zorgkosten komen in aanmerking voor (volledige) vergoeding. En de hoogte van de vergoeding hangt onder andere af van wat in Nederland gebruikelijk is. Een goede afstemming met de eigen zorgverzekeraar en de buitenlandse behandelaar is dus noodzakelijk om pijnlijke financiële verrassingen achteraf te voorkomen. Wie er in overleg met de zorgverzekeraar niet uit komt, kan voor bemiddeling terecht bij de SKGZ. Als bemiddeling niet lukt, kan bindend advies worden gevraagd aan de Geschillencommissie Zorgverzekering.

Op zoek naar meer informatie? Lees ook ons thema item over geplande zorg in het buitenland.

Lees ook: