Advies Zorginstituut Nederland, 18 februari 2020, 2020004517, SKGZ201901264

Advies Zorginstituut Nederland, 18 februari 2020, 2020004517, SKGZ201901264

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 18 februari 2020
Datum publicatie: 6 augustus 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Geneeskundige zorg, oedeemtherapie bij lymfoedeem en een beperkte
mobiliteit van de arm, verlenging eerdere machtiging
Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1,2.6 en
Bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken