Bindend advies GcZ, 8 juli 2020, SKGZ201901965

Bindend advies GcZ, 8 juli 2020, SKGZ201901965

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 juli 2020
Datum publicatie: 9 juli 2020

Verzoeker heeft geen aanspraak op de bij hem in België uitgevoerde laparoscopische sleeve gastrectomie
Verzoeker is bekend met overgewicht en darmproblematiek. Bij hem is in 2015 de dikke darm verwijderd. In 2017 heeft hij zich in verband met klachten door overgewicht gewend tot een arts in Nederland. Deze stelde een BMI vast van 35 en verwees verzoeker door naar België voor behandeling. In België kwam men tot een BMI van 32,5. De ziektekostenverzekeraar wees vergoeding af omdat de BMI te laag was. De commissie komt tot die zelfde conclusie. De BMI ten tijde van de ingreep is bepalend als het gaat om de indicatie. De door verzoeker genoemde klachten van de dikke darm vormen geen ernstige comorbiditeit op grond van de richtlijn Morbide Obesitas. Tevens is onduidelijk of verzoeker het vereiste multidisciplinaire voor- en natraject heeft gevolgd.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken