Advies Zorginstituut Nederland, 4 maart 2020, 2020006566, SKGZ201902265

Advies Zorginstituut Nederland, 4 maart 2020, 2020006566, SKGZ201902265

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 4 maart 2020
Datum publicatie: 6 augustus 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Hulpmiddelenzorg, rollator, Gemino 30
Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2, 2.9, 2.16c en 2.16f Bzv,
2.6, 2.12 en 2.31 tot en met 2.37 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering
2019

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken