Advies Zorginstituut Nederland, 19 maart 2020, 2019042889, SKGZ201800773

Advies Zorginstituut Nederland, 19 maart 2020, 2019042889, SKGZ201800773

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 19 maart 2020
Datum publicatie: 6 augustus 2020

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Mondzorg, implantaten, bijzondere tandheelkunde, kronen, ziekte van Lyme (Lyme
borreliose), ontvankelijkheid
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2011 en 2014, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011 en 2014

Box icon

Tags

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken