Bindend advies GcZ, 20 mei 2020, SKGZ201902599

Bindend advies GcZ, 20 mei 2020, SKGZ201902599

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 mei 2020
Datum publicatie: 8 juni 2020

Verzoeker heeft al jaren last van ernstige zenuwpijnen. Omdat niets helpt heeft hij de ziektekostenverzekeraar gevraagd de kosten van medicinale cannabis te vergoeden. De ziektekostenverzekeraar heeft vergoeding hiervan afgewezen.
De commissie overweegt dat medicinale cannabis niet behoort tot de geregistreerde, door de Minister van VWS aangewezen geneesmiddelen, die zijn vermeld op bijlage 1 Rzv. Ook betreft het geen zogenoemde 'orphan drug'. Aanspraak bestaat op magistrale bereidingen, mits het rationele farmacotherapie betreft. Het Zorginstituut heeft in zijn advies van 6 april 2020 geconcludeerd dat bij de indicatie van verzoeker geen sprake is van rationele farmacotherapie. De commissie neemt dit advies over. Verzoeker heeft daarom geen aanspraak op de vergoeding van medicinale cannabis ten laste van de zorgverzekering. De aanvullende ziektekostenverzekering kent geen dekking voor medicinale cannabis. Voor zover verzoeker vraagt de medicinale cannabis te vergoeden op basis van coulance, geldt dat die beslissing is voorbehouden aan de ziektekostenverzekeraar.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken