Agressieprotocol SKGZ

Helaas krijgen wij wel eens te maken met agressie, geweld en discriminatie. Dit kan zich uiten in schelden, beledigen en bedreigen. Voor diegene die deze uiting moet incasseren, is dit zeer vervelend en bedreigend.

Wij tolereren geen enkele vorm van agressie, geweld en discriminatie.

Alle gebeurtenissen, waarbij een medewerker zich beledigd of bedreigd voelt, worden schriftelijk vastgelegd en besproken binnen het team. Een leidinggevende of vertrouwenspersoon zal op de hoogte gebracht worden van elke uiting van agressie, geweld en discriminatie. Wij doen aangifte van elk strafbaar feit, zoals verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag. Bij herhaaldelijke voorvallen is het mogelijk dat wij verdere dienstverlening weigeren.

Een wederzijdse respectvolle relatie is voor jou en voor ons van het grootste belang. Bij een meningsverschil of onvrede over onze dienstverlening kan je dit respectvol aangeven tijdens jouw contact of een klacht indienen via https://acceptance.skgz.nl/klacht-over-de-skgz/ Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op om samen naar een oplossing te zoeken.