SKGZ signaleert stijgende onzekerheid over toegang tot zorg

jaarverslag SKGZ 2022

2022 was voor de SKGZ een jaar met minder klachten en een hoge overall klantwaardering. Een mooie ontwikkeling. En toch wordt onze voorlichtingsfunctie steeds belangrijker. Net als het delen van inzichten over verbeterpunten in de toegang en werking van het zorgverzekeringsstelsel. Want we signaleren een stijgende onzekerheid over de toegang tot zorg.

SKGZ-directeur Theunis Schaafstra: “We zien dat zorgverzekeraars zich inspannen om klanten goed te informeren over hun verzekeringsaanbod. Toch ontving de SKGZ in het laatste kwartaal van 2022 meer vragen en klachten over dit onderwerp dan in diezelfde periode vorig jaar. Consumenten vragen zich af of hun behandeling nog wel vergoed wordt of weten niet hoe ze de gestegen zorgpremie moeten betalen. Dit baart ons zorgen.”

Waardering voor persoonlijke aandacht

86% van de 2.194 klachten is in 2022 via bemiddeling opgelost. De Ombudsman Zorgverzekeringen bemiddelde het meest in klachten over medisch-specialistische zorg, plastische chirurgie en over de betaling en inning van de premie. In 2022 werden 305 nieuwe zaken aan de Geschillencommissie voorgelegd. De meest voorkomende onderwerpen waarover deze commissie een uitspraak deed waren medisch-specialistische zorg, verpleging en verzorging en mondzorg.

Bij het behandelen van individuele klachten en geschillen biedt de SKGZ een luisterend oor. Samen met betrokken partijen probeert zij een oplossing te vinden voor een klacht of een geschil. Dit vereist een meer persoonlijke aanpak, waarbij partijen bereid zijn om waar nodig letterlijk met elkaar aan tafel te gaan.

Deze persoonlijke aandacht wordt hoog gewaardeerd. Van de vier functies van de SKGZ zijn er drie waarvan we de klantwaardering meten. Het gaat dan om voorlichten, bemiddelen en beslechten. Alle diensten tezamen krijgen een gemiddelde klantwaardering van een 8,3.

Voorlichtingsfunctie steeds belangrijker

Door de groeiende onzekerheid over de toegang tot zorg wordt de onafhankelijke voorlichtingsfunctie van de SKGZ steeds belangrijker. In 2023 breidt de SKGZ haar voorlichting uit naar groepen die hun weg in het zorgverzekeringsstelsel niet kunnen vinden. Ook blijven we gemeenten en hulpverleners adviseren over de aanpak van schuldenproblematiek, omdat geldzorgen tot een slechtere gezondheid en hogere zorgvraag leiden.

Meer inzicht geven

Ook gaat de SKGZ zorgverzekeraars nog meer inzicht geven in de aard van de klachten, de trends en daaruit voortkomende signalen. Deze kunnen zij gebruiken om de dienstverlening te verbeteren en onvolkomenheden in het zorgverzekeringsstelsel aan te pakken. Bij actuele thema’s zal de SKGZ naar buiten treden en waar nodig onderzoek laten doen.

Lees het SKGZ Jaarverslag 2022

Lees ook: