Onrust over looptijd schuldregeling zorgverzekeraars

Sinds 1 juli 2023 is de looptijd van de minnelijke schuldregeling (MSNP) verkort van 36 maanden naar 18 maanden. Daarmee is de looptijd van de MSNP in lijn gebracht met de looptijd van de wettelijke schuldsanering (WSNP). Wij krijgen signalen dat zorgverzekeraars daarbij afwijkende voorwaarden willen hanteren. Zo zouden zij pas finale kwijting verlenen als er in een periode van 6 maanden ná de looptijd van de minnelijke regeling geen nieuwe schulden zijn ontstaan. Dat komt in de praktijk neer op een looptijd van 24 maanden. Ook zou de definitieve afmelding als wanbetaler bij het CAK pas na 24 maanden plaatsvinden.

Nieuwe voorwaarden veroorzaken onrust
De SKGZ Zorgverzekeringslijn ontvangt hierover veel vragen. De nieuwe voorwaarden van zorgverzekeraars veroorzaken onduidelijkheid en onrust. Schuldhulpverleners en bewindvoerders geven aan dat de voorgestelde werkwijze van de zorgverzekeraars niet in lijn is met het principe van gelijkberechting. Bij gelijkberechting moeten alle schuldeisers op dezelfde manier worden behandeld, met uitzondering van schuldeisers met een wettelijke bevoorrechte positie. Verschillende brancheverenigingen roepen op om aan te sturen op een dwangakkoord. Bij een dwangakkoord wordt de rechtbank gevraagd om de schuldeiser -in dit geval de zorgverzekeraar- te verplichten om mee te werken aan een minnelijke schuldregeling, zonder aanvullende voorwaarden.

Behoefte aan duidelijkheid
De SKGZ heeft naar aanleiding van deze signalen opheldering gevraagd aan Zorgverzekeraars Nederland. Zodra hierover meer bekend is, laten we dat via de gebruikelijke kanalen weten.
Desgevraagd heeft het CAK laten weten dat al bij de aanvang van een minnelijke schuldregeling een definitieve afmelding als wanbetaler plaatsvindt. Het CAK is belast met wettelijke, administratieve taken op het gebied van zorg en welzijn. Eventuele verschuldigde bestuursrechtelijke premie wordt na 18 maanden kwijtgescholden.

Lees ook: