Revalidatiezorg

thema icon

In de praktijk

Toch een machtiging voor revalidatie na verdere controle van het dossier van Cindy en contact revalidatiearts

De zorgverzekeraar van Cindy wijst een revalidatiebehandeling af omdat Cindy hierop niet is aangewezen. Haar klachten worden volgens de zorgverzekeraar veroorzaakt door psychische problemen en een eerder revalidatietraject heeft volgens hen niets opgeleverd. Cindy is het hier niet mee eens en schakelt de Ombudsman in. De Ombudsman vraagt de zorgverzekeraar contact op te nemen met de revalidatiearts. De arts geeft aan dat de behandeling wel noodzakelijk is. Cindy krijgt op basis hiervan alsnog een machtiging voor revalidatiezorg.


Cindy kreeg in 2011 een ongeluk. Zij brak hierbij haar bekken en heiligbeen in haar ruggenwervel. Hiervoor volgt zij in het ziekenhuis een revalidatietraject van een halfjaar. Tijdens dit traject leert zij opnieuw lopen en haar houding corrigeren. Na haar studie is Cindy in 2015 gaan werken. Toen kreeg ze problemen met lopen. Het lopen wordt steeds zwaarder voor haar. In 2017 loopt Cindy een trauma aan haar linkervoet op. Verder heeft zij de ziekte van Raynaud aan haar voeten.

Cindy kan door haar pijnklachten niet meer werken, heeft geen sociaal leven en zit niet lekker in haar vel. Haar reumatoloog geeft haar voor de pijnklachten een verwijzing voor medisch specialistische revalidatie. Haar huisarts geeft haar een verwijzing voor geestelijke gezondheidszorg. De zorgverzekeraar wijst de aanvraag voor revalidatie af, omdat dat niet de lichamelijk klachten, maar de psychische klachten op de voorgrond staan. Ook heeft Cindy in het verleden al revalidatiezorg gehad. Dit was niet succesvol, volgens de zorgverzekeraar. De kans dat deze behandeling wel succesvol is, is daarom klein. De zorgverzekeraar vindt daarom dat Cindy niet is aangewezen op revalidatie.

Cindy is het hier niet mee eens en vraagt de Ombudsman om hulp. Het is de Ombudsman niet duidelijk waarom de zorgverzekeraar vindt dat de psychische klachten op de voorgrond staan. Uit de brief van de revalidatiearts blijkt namelijk dat Cindy veel lichamelijke klachten heeft. Ook is niet duidelijk waarom de zorgverzekeraar vindt dat de revalidatie in het verleden niet succesvol was. Volgens Cindy was dit traject wel succesvol.

De Ombudsman vraagt de zorgverzekeraar contact op te nemen met de revalidatiearts. De revalidatiearts vindt dat een revalidatietraject nodig is. De revalidatiearts heeft Cindy gezien en onderzocht en kan de situatie toelichten. Ook kan hij onduidelijkheden bij de zorgverzekeraar wegnemen. De medisch adviseur van de zorgverzekeraar heeft contact opgenomen met de revalidatiearts. Hierdoor krijgt Cindy van de zorgverzekeraar alsnog een machtiging voor medisch specialistische revalidatie. De klacht van Cindy is hiermee opgelost.

Box icon

Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Alle uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen vind je op onze website. Bij de uitspraken vermelden we ook het bijbehorende advies van Zorginstituut Nederland.

Klacht indienen?

Zijn er problemen met de zorgverzekeraar waar je zelf niet uitkomt? Leg je klacht aan ons voor.

Ik wil een klacht indienen