(Nog) geen BRP-inschrijving, toch een zorgverzekering!

Uit vragen van bezorgde en gedupeerde arbeidsmigranten blijkt dat sommige verzekeraars vasthouden aan de BRP (Basisregistratie Personen)-inschrijving om een basisverzekering af te sluiten. Door de opgelopen wachttijden bij gemeenten, kan het tot 8 weken duren voordat iemand over de gevraagde BRP-inschrijving beschikt. Gelukkig biedt de wet een oplossing.

Salarisstrook en werkgeversverklaring bieden uitkomst
In artikel 4a van de Zorgverzekeringswet staat dat een zorgverzekeraar geen zorgverzekering mag afsluiten als het door de verzekerde gebruikte adres niet in de BRP voorkomt. Maar in datzelfde artikel staat ook een uitzondering. Heeft de aanvrager nog geen BRP-inschrijving? Dan mag hij of zij ook een salarisstrook of een werkgeversverklaring laten zien. De salarisstrook of werkgeversverklaring mag niet ouder zijn dan 1 maand.

Wat als het niet lukt om een zorgverzekering af te sluiten
In dat geval kun je de zorgverzekeraar er op wijzen dat je ook met een werkgeversverklaring of een actuele loonstrook een zorgverzekering af kunt sluiten. Kom je er met de zorgverzekeraar niet uit? Neem dan contact op met de SKGZ.

Twijfel je over de verzekeringsplicht?
In sommige situaties is het niet direct duidelijk of iemand verzekeringsplichtig is. Bijvoorbeeld als een werknemer inkomen krijgt uit twee landen. Neem dan contact op met de Sociale Verzekeringsbank.

Lees ook: