Duidelijkheid over toegang tot Nederlandse zorgverzekering voor Caribische studenten

Voor studenten uit de Cariben die in Nederland komen studeren, was het niet altijd duidelijk of zij een Nederlandse zorgverzekering kunnen afsluiten. Eerder berichtten wij dat het voor de SKGZ geen optie is om deze onduidelijkheid te laten voortbestaan.

Daarom hebben we ons samen met betrokken partijen als VWS, SVB en de regiegroep Studiesucces ingespannen voor het vereenvoudigen en concretiseren van de criteria waaraan deze studenten moeten voldoen om toegang te krijgen tot een Nederlandse zorgverzekering. De vereenvoudigde criteria worden op de website van SVB helder en eenduidig toegelicht.

Daarnaast heeft de SKGZ meegewerkt aan de voorlichtingsfilm voor studenten uit de Cariben van DUO. Gert-Jan Heinsman van de SKGZ Zorgverzekeringslijn geeft hierin antwoord op veel gestelde vragen over het afsluiten van een Nederlandse zorgverzekering.

Lees ook: