Hulpmiddelenzorg

Hulpmiddelenzorg

Hulpmiddelenzorg

Heb je een klacht over de vergoeding van hulpmiddelen? We helpen je graag op weg

De vergoeding van hulpmiddelen, zoals een hulphond, rolstoel of incontinentiemateriaal, kan ingewikkeld zijn. Er gelden namelijk verschillende regels en voorwaarden bij hulpmiddelenzorg. Vanuit het basispakket kunnen hulpmiddelen worden vergoed, maar dat hangt van verschillende dingen af. Als hierover problemen zijn met de zorgverzekeraar, is dit erg vervelend. Zeker als een hulpmiddel voor jou onmisbaar is. Heb je een brief of een afwijzing gekregen van je zorgverzekeraar? Leg je vraag of klacht aan ons voor. We helpen je graag op weg door de klacht onpartijdig te behandelen en de juiste informatie te geven.


Hulpmiddelen kunnen vanuit het basispakket worden vergoed, onder voorwaarden

Een vergoeding voor hulpmiddelenzorg hangt af van je beperking en de omschrijving waarvoor het hulpmiddel bedoeld is (functiegerichte omschrijving). Daarnaast moet aangetoond zijn dat het aangevraagde hulpmiddel ook echt werkt. Dit bepaalt de zorgverzekeraar. Ook speelt mee hoe lang je het hulpmiddel gebruikt en of je het leent of houdt. Soms wordt er vanuit een aanvullende verzekering meer vergoed. Dit is terug te vinden in de voorwaarden van deze verzekering.

Algemeen gebruikelijke voorzieningen, zoals een rollator of bril, moet je altijd zelf betalen. Dit zijn namelijk hulpmiddelen die iedereen kan laten aanmeten. Ook kan het zijn dat jouw hulpmiddel ten laste van een andere regeling komt, zoals de Wet langdurige zorg (Wlz).

Afhankelijk van het soort hulpmiddel kan sprake zijn van een wettelijke eigen bijdrage of een maximum vergoeding. Vanuit het basispakket vergoedde hulpmiddelen vallen onder het eigen risico.

Belangrijke punten bij de vergoeding van hulpmiddelenzorg:

  • Vanuit het basispakket kunnen onder voorwaarden hulpmiddelen worden vergoed
  • Zo moet een hulpmiddel bij je klacht passen en ‘functiegericht’ zijn
  • Daarnaast moet een hulpmiddel bewezen hebben goed te werken
  • Hulpmiddelen kunnen onderdeel zijn van een medische behandeling
  • Soms gelden er andere regelingen voor de vergoeding van hulpmiddelen
  • Een aanvullende verzekering kan meer dekking voor hulpmiddelenzorg bieden

Heb je vragen over hulpmiddelenzorg?

Voor de vergoeding en toekenning van hulpmiddelen zijn er regels en voorwaarden. Deze kunnen jaarlijks veranderen. Denk je dat jij recht hebt op een hulpmiddel of (meer) vergoeding, maar zegt de zorgverzekeraar van niet? Of ben je het niet eens met een andere beslissing? Meld dan jouw klacht bij ons.

Twijfel je of jouw klacht door ons behandeld kan worden? Doe dan de sneltest. Of bel of chat met ons. Ook bij vragen over een brief of besluit van de zorgverzekeraar, staan wij voor je klaar.

Box icon

In de praktijk

Om Bram te ondersteunen bij zijn rug- en nekklachten en paniekaanvallen doet hij een aanvraag bij zijn zorgverzekeraar voor een hulphond. De zorgverzekeraar zegt dat een hulphond vooral een sociaal hulpmiddel is en ziet weinig verbetering in de beweeglijkheid van Bram als hij een hulphond krijgt. De Geschillencommissie besluit dat er voor Bram geen andere voorzieningen zijn die kunnen helpen. Bram heeft aanspraak op de hond en krijgt een tegemoetkoming in de kosten.

Klacht indienen

Zijn er problemen met de zorgverzekeraar waar je zelf niet uitkomt? Leg je klacht aan ons voor.

Ik wil een klacht indienen

Verdiepende informatie

In de Zorgverzekeringswet (Zvw) staat beschreven welke hulpmiddelen vanuit het basispakket kunnen worden vergoed. De zorgverzekeraar beoordeelt uiteindelijk of dit ook gebeurt. Dat hangt onder meer af of het hulpmiddel functiegericht is en dus voor je klacht bedoeld is.

Daarnaast moet aangetoond zijn dat het betreffende hulpmiddel ook echt werkt. Ook speelt mee hoe lang je het hulpmiddel gebruikt en of je het leent of houdt. Soms stelt een zorgverzekeraar voorwaarden aan de vergoeding. Bijvoorbeeld dat je vooraf toestemming nodig hebt of een voorschrift van de behandelend arts.


Meer weten?

Rijksoverheid

Algemene informatie over hulpmiddelenzorg in het kader van de zorgverzekering en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Zorginstituut Nederland

Informatie over de diverse verzekerde hulpmiddelen, de onderliggende regelgeving en mogelijke samenloop met de Wlz.