Advies Zorginstituut Nederland, 6 december 2018, 2018052165, SKGZ201800809

Advies Zorginstituut Nederland, 6 december 2018, 2018052165, SKGZ201800809

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 6 december 2018
Datum publicatie: 6 augustus 2020

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, Calmurid® crème, Voorwaarden zorgverzekering 2017 en 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017 en 2018, artt. 6:2 en 6:248 BW

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken