Overstap tips!

In een leven kan veel veranderen. Kijk daarom ieder jaar of je verzekering nog aansluit bij jouw situatie en wensen. Je kan kiezen voor een andere zorgverzekering, aanvullende ziektekostenverzekering of zorgverzekeraar. Dat laatste heet overstappen. En dat kan lastig zijn door regels en voorwaarden. Bekijk onze tips!

Begin op tijd
Je opzegging moet uiterlijk 31 december 2022 binnen zijn bij je zorgverzekeraar. Sluit voor 1 februari 2023 een nieuwe zorgverzekering af. Deze gaat dan met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 in.

Kies een passende zorgverzekering, ga niet voor de laagste prijs
Kiezen voor een zorgverzekering met een lage premie lijkt een aantrekkelijke keuze. Maar dit kan betekenen dat kosten voor eigen rekening blijven, omdat deze onder een gekozen vrijwillig eigen risico vallen of omdat de vergoeding vanwege het soort polis beperkt is. Kijk dus goed naar de voorwaarden van je zorgverzekering. Zo kom je niet voor financiële verrassingen te staan.

Het soort polis heeft gevolgen voor je vrijheid van zorgaanbieder en de vergoeding
Bekijk vergelijkingssites en de site van de zorgverzekeraar voor de verschillen tussen zorgverzekeringen. Let op: kijk goed naar de dekking van de polis, alleen de naam van de zorgverzekering zegt hierover niet genoeg. Je kunt kiezen uit een natura-, restitutie, combinatie- of budgetpolis.

  • Naturapolis, met een naturapolis kun je verzekerde zorg afnemen bij een zorgaanbieder waarmee jouw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Heeft jouw zorgverzekeraar geen contract met jouw zorgaanbieder? Dan kan het zijn dat je naast een eventueel (vrijwillig) eigen risico nog een deel van de kosten zelf moet betalen.
  • Restitutiepolis, met een restitutiepolis vergoedt je zorgverzekeraar de kosten van verzekerde zorg boven het (vrijwillig) eigen risico, ook als je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat, maar tot maximaal het marktconforme tarief. Bij een restitutiepolis heb je meer keuze en mag je naar alle zorgaanbieders gaan. Daarom is een restitutiepolis vaak duurder.
  • Combinatiepolis, alle polissen die geen naturapolis of restitutiepolis zijn, worden combinatiepolissen genoemd.
  • Budgetpolis, dit is een speciaal type naturapolis waarmee je vaak maar bij een beperkt aantal zorgaanbieders terecht kan voor de verzekerde zorg.  De vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg is over het algemeen lager dan bij andere polissen. En vaak kun je de zorgverzekeraar alleen digitaal bereiken.

Kies alleen voor een hoger eigen risico als je het bedrag in een keer kan betalen
Het verplicht eigen risico is € 385,- in 2023. Je kan het eigen risico vrijwillig verhogen met € 500,-. Dan is de maandelijkse premie lager, maar maak je zorgkosten, dan is de eerste € 885,- voor eigen rekening.

Aanvullend verzekeren? Kijk op de website van de zorgverzekeraar welke mogelijkheden er zijn en welke voorwaarden daarbij gelden
Soms is er een wachttijd of wordt je alleen toegelaten na een medische beoordeling.

Een machtiging, verwijzing of recept meenemen naar je nieuwe zorgverzekeraar? Dat kan. Informeer op tijd bij je nieuwe zorgverzekeraar
Vraag om een reactie per brief of mail. Dan ligt het vast.

Overstappen kan alleen als je geen betalingsachterstand hebt bij je zorgverzekeraar
Zorgverzekeringslijn geeft tips over het oplossen van zorgverzekeringsschulden.

Lees ook: